ปฎิทินการรับสมัคร
สมัครออนไลน์
รับชำระเงิน
การให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหาในการสมัคร
ประกาศเลขที่สมัครออนไลน์
รับบัตรประจำตัวผู้สมัครพร้อมยื่นหลักฐาน
ผู้รับสมัครรับการประเมินตามวัย
รอบแรก
ประกาศผลผู้ผ่านการประเมิน
รอบแรก
ประกาศผล
รับเอกสารรายงานตัว
รายงานตัว